Услуги

 

Ада Софт Одит ООД предлага пълен пакет от услуги съгласно Закона за независимия финансов одит в това число:

 

  • Независим финансов одит на финансови отчети
  • Извършване на договорни процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация

 

както и 

 

  • Разработване и разпространяване на методики за финансов одит
  • Съставяне на годишни финансови отчети
  • Консултации: одиторски, счетоводни, данъчни и осигурителни
  • Предоставяне на професионално обучен одитен перонал
  • Търговско представителство и посредничество
  • Франчайзинг в страната и чужбина