ЛИДЕРСКИ ОТГОВОРНОСТИ ЗА КАЧЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ФИРМАТА

 

Тон на управлението

 

Ръководството се ангажира да създаде условия за реализиране на мисията на фирмата.

Съдружниците и управителите във фирмата вземат решения по всички ключови въпроси относно професионалната практика.

Съдружниците и управителите поемат отговорност за провеждане и популяризиране на култура, гарантираща качеството в рамките на фирмата и за осигуряване и поддържане на настоящия наръчник и всички други необходими практически пособия и насоки в подкрепа на качеството на ангажимента.

Съдружниците са отговорни за определяне оперативната и отчетна структура на фирмата.

Фирмата определя сред съдружниците и квалифицирани служители лицата, отговорни за елементите на системата за контрол върху качеството.

Цялостната отговорност за функциониране на системата за контрол върху качеството се делегира на Управителите

Всички лица, които поемат специфични отговорности и задължения, се оценяват за притежание на достатъчен и подходящ опит и способност да изпълняват отговорностите си.