Опит

 

Нашият екип има опит в одит на финансови отчети във различни бизнес сектори. Ето част от дружествата, чийто финансови отчети или финансова информация са били одитирани от нашите одитори в одиторската ни практика

               

                Услуги Търговия и Производство

Автомагистрали ЕАД

Агромел-2000 АД

Винарски съюз АД

Геоприбор ЕАД

Едем Д2 ЕООД

Компас ООД

Си Трейд 2011 ООД

СС 2001 АД

Транс Балкани ООД

                Други - бюджетни предприятия

НСОРБ

БАН

Министерство на зравеопазването – поделения

Министерство на земеделието и храните – поделения и централа

Институти на Българска селскостопанска академия

Община Горна Малина

Община Ихтиман

Община Пазарджик

                 Медии

Вестник Галерия

Проекти към НФЦ 

Проекти към програма Медиа 

            Фондации

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект