Екип

 

Екипът на Ада Софт Одит ООД се състои от дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, експерт труд и работна заплата, социално и здравно осигуряване и трима души професионално обучен асистент одиторски персонал. Дипломираният експерт-счетоводител е съдружник и управител на дружеството.

Нашият екип ползва английски, руски и български език.

 

 

ДЕС Елеонора Билбилева
Регистриран одитор - диплома номер 0608/2004г.
Член на ИДЕС в България
 
 
Зорка Панайотова
Eксперт труд и работна заплата,
социално и здравно осигуряване