alt  

Ада Софт Одит ООД е предприятие с регистриран одитор - ДЕС Елеонора Иванова Билбилева, дипл. № 0608/2004 г. изд. от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Опитът на екипа ни в одита е в почти всички сфери на икономическия живот: туризъм, строителство, инвестиционни посредници; здравни заведения, неправителствен и публичен сектор, търговия, производство и др.

Специалистите в компанията ползват български, руски, английски език.

Ада Софт Одит ООД е част от група от компании, специализирани в различни области на финансовите услуги - одит, данъчни и осигурителни консултации, текущо счетоводно обслужване, изготвяне на финансови отчети, създаване на счетоводен и одиторски софтуер, ERP системи и други.