array

Услуги

Ада Софт Одит ООД предлага пълен пакет от услуги съгласно Закона за независимия финансов одит в това число: Независим финансов одит на фин
Виж още

Екип

Екипът на Ада Софт Одит ООД се състои от млади и амбициозни хора, които работят под ръководството на д.е.с. Елеонора Билбилева диплом 608 о
Виж още

Публикации

"АДА СОФТ ОДИТ" ООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсиг
Виж още

За нас

 alt  

„Ада Софт Одит“ ООД ЕИК:202122357 е одиторско предприятие по смисъла на ЗНФО с 51% участие на одитор в капитала на дружеството. Екипът на предприятието се състои от регистриран одитор - ДЕС Елеонора Иванова Билбилева, дипл. № 0608/2004 г. изд. от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, която е и ръководител на одитите на финансови отчети по закон, асистенти, експерти и партньори.

Изградените партньорски взаимоотношения с други регистрирани одитори, членове на ИДЕС, дава възможност на дружеството да поема одитите на големи предприятия като планира и провежда одита, спазвайки етичните норми и високи професионални стандарти. Целта на екипите е да носят добавена стойност за предприятията в работата, която извършват. Партньорските взаимоотношения на компанията са в различни сектори на икономиката, което дава възможност за включване в екипите на експерти от различни области: транспорт, строителство, IT-сектор и др.

Опитът ни в одита е в почти всички сфери на икономическия живот: туризъм, строителство, инвестиционни посредници, здравни заведения, неправителствен и публичен сектор, търговия, производство, реклама и др.

Ада Софт Одит ООД е част от група компании, специализирани в различни области на финансовите услуги - одит, данъчни и осигурителни консултации, текущо счетоводно обслужване, изготвяне на финансови отчети, създаване на счетоводен и одиторски софтуер, системи за управление на бизнеса, системи за финансово управление и контрол (СФУК), системи за предварителен контрол (финансов контрольор)